Åpenhetsloven

Redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven § 5 - Level Mathuset AS
Image

Generell beskrivelse

Level Mathuset er organisert som et AS med flere underenheter og datterselskap. Vi har ca 100 ansatte og opererer på Haugalandet. Vår virksomhet omfatter catering, kantinedrift, hotell og café. Denne redegjørelsen gjelder for Level Mathuset AS, alle underenheter og datterselskap.

Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Selskapet har etablert klare retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi forplikter oss til å respektere og fremme menneskerettighetene og sikre rettferdige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet. Disse retningslinjene inkluderer etiske retningslinjer, leverandørkrav og menneskerettighetspolitikk. Vi gjennomfører jevnlig vurderinger for å identifisere og håndtere potensielle risikoer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Negative konsekvenser og risiko

Vi har identifisert og vurdert potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi identifisert følgende faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko:

  • Bransjerisiko - serveringsbransjen har lave marginer, og det er en risiko for lave lønninger
  • Risiko på virksomhetsnivå - ikke nok fokus på HMS og ergonomi

Tiltak

Selskapet opplyser om følgende tiltak som er iverksatt eller planlegges for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, samt resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene:

  • Internt følger vi minstelønnssatsene, eksternt jobber vår bransjeorganisasjon med å legge press på våre leverandører
  • Level Mathuset AS har implementert nytt HMS system som skal øke kunnskapen blant ansatte og bidra til økt systematisk HMS arbeid

Haugesund, 23.06.23

Image

Geir Tore Henriksen

Styreleder
Image

Tiina Vormestrand

Daglig leder
Last ned som pdf